งานโรงแรมอัพเดทล่าสุด
จำนวน 20 รายการ
Other Job Qualifications (คุณสมบัติอื่นๆ)Please share your latest updated CV to kornkamol.t@singhaestate.co.th, only shortlisted candidates will be contacted. ----------- Job Details (รายละเอียดงาน)The Senior Director will provide a single point of leadership in driving the experience strategy and will be accountable for implementation and...
ฝ่ายบริหาร
Other Job Qualifications (คุณสมบัติอื่นๆ)Education Bachelor s Degree. -Experiences 3-4 years in a similar position. -Good command of written and spoken English. -Computer Literature Microsoft office POS program. -Others Very good organizing, coordination skill and management skill. ---------- Job Details (รายละเอียดงาน)-Take full respo...
ฝ่ายบริหาร
Other Job Qualifications (คุณสมบัติอื่นๆ)Must be able to lead and direct subordinates effectively in the absence of hotel management Opera E-mail, Internet, Microsoft Office applications. At least 4 years in relevant field, supervisor position. Fluent English communication, both written and spoken. Friendly, confident personality. -------...
ฝ่ายบริหาร
Other Job Qualifications (คุณสมบัติอื่นๆ)- Male or Female, Age not over 45 years old. - Bachelor?s or Master Degree in Hospitality or Business administration - At least 5-8 years? in Hotel operational experience preferred - Excellent communications skills in both verbal and written English and Thai - Have an advanced knowledge of the princi...
ฝ่ายบริหาร
Other Job Qualifications (คุณสมบัติอื่นๆ)- Pleasant - Friendly, confident, outgoing, enthusiastic, hard-working with service mind - Fluent English communication, both written and spoken - At least 5 years in Hotel Manager, Operations field. - Consistently motivate his/her workforce with creative and innovative ideas ---------- Job Deta...
ฝ่ายบริหาร
Other Job Qualifications (คุณสมบัติอื่นๆ)- Age 25-35 Year old - Male /Female - have experience in this position - Good personality ---------- Job Details (รายละเอียดงาน)- Possess very good sales skills - Must be flexible and able multi task on the job - Should have the ability to build and maintain relationships and contacts in and o...
ฝ่ายบริหาร
Other Job Qualifications (คุณสมบัติอื่นๆ)-Hotel Manager will be responsible for the overall management of the Hotel day-to-day administration and operation. He/She will focus on business level strategy in order to expand the revenue base and profitability. -Thai nationality ONLY -Hua Hin Local prefer -Pre-Opening exeperince -Direct ...
ฝ่ายบริหาร
Other Job Qualifications (คุณสมบัติอื่นๆ)? Excellent knowledge of MS Office ? Female age 25 - 35 years old. ? Bachelor's degree in any field. ? At least 2 years- experience in any field. ? Pleasant personality. ? Good command of written and spoken English. ---------- Job Details (รายละเอียดงาน)? Act as the point of contact between the...
ฝ่ายบริหาร
Other Job Qualifications (คุณสมบัติอื่นๆ)Prefer * มีประสบการณ์ในตำแหน่ง General Manager ในส่วนของ กอล์ฟ มีทักษะภาษาได้เป็นอย่างดี ----------- Job Details (รายละเอียดงาน)Club Missions ? Customer service: Service is our passion - our aim is to consistently deliver high quality service that surpasses all expectations. ? Staff develop...
ฝ่ายบริหาร
Other Job Qualifications (คุณสมบัติอื่นๆ)เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี มีประสบการณ์ในงานจัดซื้ออย่างน้อย 1-2ปี ปฏิบัติงานวันเสาร์ได้ ---------- Job Details (รายละเอียดงาน)สามารถจัดหา-เปรียบเทียบราคา-ต่อรองราคา Suppliers ได้ ติดต่อประสานงานต่าง ๆ ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหาร
Other Job Qualifications (คุณสมบัติอื่นๆ)คุณสมบัติ -ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป -สัญชาติ ไทย (Thai National only) -มีทักษะด้านภาษาอักฤษเป็นอย่างดี พูด ฟัง อ่าน เขียน -มีประสบการณ์ในการบริหารงานโรงแรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง -มีความสามารถในการวางแผน การฏิบัติงาน ประเมินผลและแก้ปัญหาได้อย่างดี ทำงานร่วมเป็นทีมได้เป็นอย่างดี -มีประสบการณ์ด้าน...
ฝ่ายบริหาร
Other Job Qualifications (คุณสมบัติอื่นๆ)? Thai Nationality only. ? Good communication skills. ? Good command in English and Computer skill. ? Fresh Graduated are Welcome. ---------- Job Details (รายละเอียดงาน)? Able to work on many different projects in a variety of capacities. ? Able to work in an office or at a remote location, suc...
ฝ่ายบริหาร
Other Job Qualifications (คุณสมบัติอื่นๆ)-มีประสบการณ์ในด้านงานบริหารอย่างน้อย 4 ปี -มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และสามรถใช้สื่อสารได้ ( ถ้ามาจากสายงานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ ) -มีความเป็นผู้นำ - มีความอดทนสามรถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ---------- Job Details (รายละเอียดงาน)มีความรู้ในด้านการวางแผนระบบงานด้านการบริหาร มีกลยุทธ์ในการทำงานที่...
ฝ่ายบริหาร
Other Job Qualifications (คุณสมบัติอื่นๆ)1. ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 55 ปี 2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานโรงแรม อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป 3. มีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี 4. สามารถทำงานเชิงกลยุทธ์และวางแผนระยะยาวได้ 5. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความเป็นผู้นำสูง 6. มีมนุษยสั...
ฝ่ายบริหาร
Other Job Qualifications (คุณสมบัติอื่นๆ) - มีความรู้ความสามารถด้านงานบริหารอาคารสถานที่ ---------- Job Details (รายละเอียดงาน)-ดูแลควบคุมการทำงานของทีมงานช่าง/ผู้รับเหมา -บริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่าย/รายได้/ควบคุมวัตุดิบ ต้นทุน -ประชาสัมพันธ์และการวางแผนการตลาด -บริหารจัดการระบบการจัดการทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
Other Job Qualifications (คุณสมบัติอื่นๆ)-มีประสบการณ์ด้านโรงแรม หรือ รีสอร์ท ที่มีห้องพัก 100 ขึ้นไป -มีวุฒิภาวะในการเป็นผู้นำที่ดี -ไม่มีโรคประจำตัว -มีความอดทน ต่องาน และมีทักษะในการแก้ปัญหาได้ดี ---------- Job Details (รายละเอียดงาน)-ดูแล บริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
ฝ่ายบริหาร
Other Job Qualifications (คุณสมบัติอื่นๆ)The Secretary to Chief Commercial Officer shall be responsible for providing complete secretarial support to the Chief Commercial Officer and also performs / handles all other duties as required. She is responsible for maintaining the confidentiality in all matters of such nature and ensures smooth work f...
ฝ่ายบริหาร
Other Job Qualifications (คุณสมบัติอื่นๆ)Job Specification 1. Thai Male Citizen with Good appearance 2. Age up to 35 years old. 3. Have Driving License 4. Working 6 days per week and flexible working hour 5. Able to communicate in English 6. No Smoking and Alcohol Drinking habit 7. Gain at least 2 years? experience as executive driver fo...
ฝ่ายบริหาร
Other Job Qualifications (คุณสมบัติอื่นๆ)คุณสมบัติ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 30 ปีขึ้นไป -มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี พูด ฟัง อ่าน เขียน -มีประสบการณ์ในการบริหารงานโรงแรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง -มีความสามารถในการวางแผน การฏิบัติงาน ประเมินผลและแก้ปัญหาได้อย่างดี ทำงานร่วมเป็นทีมได้เป็นอย่างดี -มีประสบการณ์ด้านการตลาด จะรับพิจารณาเป็นพิเศ...
ฝ่ายบริหาร
Other Job Qualifications (คุณสมบัติอื่นๆ)1.ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี 2.มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานโรงแรม อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในส่วนฝ่ายขาย การตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3.มีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี 4.มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี 5.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความเป็นผู้นำสูง ---...
ฝ่ายบริหาร
ศูนย์รวมงานโรงแรม หางานโรงแรม งานโรงแรมประเทศไทย อัพเดททุกวัน ลงประกาศฟรี! สมัครกันได้เลย
ศูนย์รวมงานโรงแรม หางานโรงแรม งานโรงแรมประเทศไทย อัพเดททุกวัน ลงประกาศฟรี! สนใจติดต่อโฆษณา ติดต่อ Line id: @guruonlineclub